ZUBNÍ IMPLANTÁTY

Zubní implantáty

Funkce zubního implantátu je pro nový úsměv stěžejní. Je to jedna z příležitostí, jak znovu navrátit chrupu zdraví a šarm. Dívejme se na ně jako na budoucí zuby, které se stávají součástí vašich úst a dotváří celkový estetický dojem. Implantáty vytváří výchozí bod vaší cesty k sebevědomému úsměvu a jsou stejně důležité (ne-li důležitější) než samotný operační výkon. Právě proto vytváříme podrobný plán léčby a digitální vizualizaci úsměvu (Digital Smile Design), abychom našli správnou polohu zubních implantátů a načasovali průběh celého procesu. Ve virtuálním prostoru určujeme pozici implantátů s přesností na desetinu milimetru a vytváříme implantační šablonu, která vylučuje jakékoli odchylky během chirurgického zavádění. To probíhá pod vedením stomatochirurgických odborníků, čímž je docíleno precizního a bezpečného zákroku.

DIGITÁLNÍ DESIGN A PLÁNOVÁNÍ

Pro optimální estetické výsledky musí být vždy finální design podkladem pro chirurgii. Tento design společně s 3D modelem počítačové tomografie pacientova čelistního skeletu vytvářejí základní informaci pro určení přesné pozice implantátu.

CHIRURGICKÉ IMPLANTAČNÍ ŠABLONY

Se využívají z důvodů bezpečnosti a preciznosti provedení ve složitějších případech. Připravují se na podkladech 3D počítačové tomografie specializovaným softwarem. Výsledkem je přesná šablona která naviguje implantát v přesném směru a do požadované hloubky.

PŘESNĚ A BEZPEČNĚ

Navigovaná chirurgická implantace je bezpečná a přesná. Chirurgická šablona je doporučena vždy pro případy násobné implantace pro minimalizaci rizik a možných komplikací. Pokud jsou implantáty zaváděny metodou navigované chirurgie, zákrok jako takový je mnohem jednodušší a pooperační komplikace zvláště měkkých tkání jsou minimalizovány. V konečném důsledku takto dosahujeme mnohem rychlejšího hojení a lepšího pooperačního komfortu.

URYCHLENÍ HOJENÍ

Vždy preferujeme takovou léčebnou variantu, která zajišťuje co nejmenší pooperační trauma. Proto u složitějších případů užíváme PRP terapii, která využívá derivátu z pacientovy vlastní krve k zajištění násobně rychlejšího hojení a objemově stabilnějších výsledků.

ČASTÉ DOTAZY NAŠICH KLIENTŮ

Je zákrok bolestivý?

Není, jelikož je prováděn pod lokální anestezií. Po ústupu anestezie je možné, že pár dní po zákroku bude operovaná oblast citlivější.

Budu nateklý(á)?

Ne. Lokálně se může objevit jemný otok.

Mohu kouřit?

Ačkoliv kouření není absolutní kontraindikací, bylo by dobré se kouření vyhnout. Doporučujeme pacientům se kouření zcela vyvarovat nebo alespoň zredukovali počet cigaret na minimum. U zavádění gingiválních štěpů jsou opatření podobná jako u implantátů.