ZUBNÍ IMPLANTAČNÍ LÉČBA

ZUBNÍ IMPLANTAČNÍ LÉČBA

Zavádění zubního implantátu je zákrok, který se skládá ze 3 na sebe navazujících kroků.

1) FÁZE DIGITÁLNÍ

Po první návštěvě je sestaven digitální klon chrupu s použitím rentgenových snímků, 3D skenu, fotografií a videa. Pozice, tvar a velikost budoucího zubu je přesně daná. Na základě toho chirurg stanoví ideální polohu a typ každého implantátu. Klient od nás obdrží komplexní plán léčby se všemi postupy a s nimi spojenými finančními náklady. Přidělený „Dentics průvodce“ tzv. KPG (key patient guide) je klientovi k dispozici po celou jeho cestu k novému úsměvu.

DIGITAL SMILE DESIGN

2) FÁZE CHIRURGICKÁ

Implantáty – implantační fixtury se zavádějí chirurgicky, většinou v místním znecitlivění( anestezii) do dásňového výběžku čelistní kostí. Ve složitějších případech je nutné posílení tzv. augmentace kosti nebo měkkých tkání. Většinou v jedné operační době. Po chirurgickém zákroku pacient často odchází s provizorními rekonstrukcemi, pokud to situace dovoluje a byly dopředu naplánovány. Asi za týden až 14 dní následuje návštěva kontroly stability a vytažení stehů. Následuje asi 8 týdenní období nutné pro proces oseointegrace neboli vhojení implantátu.

SINUS LIFT

AUGMENTACE MĚKKÝCH TKÁNÍ

INSTRUKCE PŘED A PO IMPLANTAČNÍM VÝKONU

3) REKONSTRUKTIVNÍ FÁZE

Pozice implantátů a jejich vztah k okolním tkáním se zachytí intraorálním skenem nebo otiskem, který se ihned odesílá do naší laboratoře - začíná rekonstruktivní fáze. Již v tento okamžik má laboratorní technik všechny potřebné biologické, strukturní a funkční informace, tak, jak byly již na začátku plánovány. Tyto informace využije k výrobě finálních protetických prací , které následně můžou být připevněny na implantáty.

KORUNKY