PARODONTOLOGICKÁ LÉČBA

PARODONTOLOGICKÁ LÉČBA

Paradontologická léčba v sobě zahrnuje chirurgické a klasické neinvazivní způsoby léčby zajišťující zdraví okolních měkkých tkání – dásní a kostí. Paradontologická léčba se může lišit v závislosti na příčinách defektů (parodontitida, trauma a další). Příčiny nemoci dásní řešíme jako jeden celek a za pomoci komplexního léčebného plánu se jim snažíme předcházet.

PŘEDVÍDATELNOST A DLOUHOVĚKOST

Předvídatelnost vychází z plánování. Digitální technologie jako je počítačová tomografie a jiné interdisciplinární plánování digitální léčby, nám umožňuje správně určit příčiny onemocnění a vybrat nejúčinnější léčbu, abychom dosáhli stálých a dlouhodobých výsledků.

MINIINVAZIVNÍ FILOZOFIE

Dentics si zakládá na co nejméně radikálních výkonech – miniinvazivní filozofie, která má za cíl respektovat přirozenou funkci chrupu a zároveň se snaží dosáhnout požadovaného výsledku s minimálním množstvím provedených výkonů.

BEZBOLESTNĚ

Všechny výkony jsou prováděny s lokální anestezií či s analgosedací pro klienty s úzkostnými stavy. Premedikace a následná postmedikace zaručuje minimální pooperační bolesti.

ANESTEZE VE STOMATOLOGII

INSTRUKCE PŘED A PO ZÁKROKU