Gingivální štěpy

GINGIVÁLNÍ ŠTĚPY

Zavádění gingiválních štěpů spadá pod obor mikrochirurgie. Principem léčby je transplantace měkké tkáně tak, aby pokryla defekt na dásních. Obvykle se tento typ ošetření provádí při plánovaném zavádění zubních implantátů či pro pokrytí defektů způsobené paradontózou.

PRŮBĚH ZÁKROKU

Gingivální štěpy se odebírají z oblasti třetího moláru či z patra a jsou přeneseny do místa potřeby. Tento typ zákroku je velmi delikátní a vyžaduje zkušeného operatéra. Během zákroku se používají podobné nástroje jako v oftalmologii a vzniklé stehy jsou velice jemné. Stehy jsou zhojeny a odstraňují se během 7-14 dnů, záleží na rozsahu zákroku. Často se z důvodu synchronizace léčby společně s gingiválním štěpem zavádí i štěpy kostní. Standardní doba hojení je 4 měsíce.