Smile Design

DSD: DIGITAL SMILE DESIGN

DIGITÁLNÍ ÚPRAVY ÚSMĚVU

Tady to začíná: úprava designu chrupu a tvorba léčebného plánu - ten je sestaven tak, aby kopíroval přirozenou funkci, biologii a stavbu chrupu s cílem dosáhnout dlouhodobých výsledků. Díky digitálnímu dvojčeti vašeho chrupu umíme nasimulovat různé formy úsměvu, ze kterých si vyberete ten nejlepší. Před absolvováním celkové rekonstrukce pořizujeme videozáznamy, abychom si mohli názorně ukázat, čeho chceme dosáhnout.

DIGITÁLNÍ ÚPRAVA TVÁŘE

Obličejové rysy nám dávají jasné vodítko k navržení ideálního úsměvu. Jakmile nám bude známa poloha jednotlivých zubů, začínáme hledat tvar zubních korunek a jejich barvu. Úplně nakonec vybíráme ideální způsob rekondice chrupu a hodící se materiál.

FAZETY

ZUBNÍ KORUNKY